เราเป็นโรงงานผลิตเชื่อพลาสติกที่รับผลิตสินค้าทั้งในลักษณะ OEM และภายใต้ตราสินค้าของเราเอง เราใส่ใจการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจมาตลอด 40 ปี โดยเลือกใช้วัตถุดิบเกรดสูง คัดเลือกเม็กพลาสติกที่ดีมีคุณภาพ ผสมกับสีพลาสติกที่ให้สีสวยสด โดยผ่านขบวนการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้เชือกพลาสติกที่คุณพอใจ
ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่า เชือกที่ผลิตจากเรานั้นเป็นเชือกที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยมีหลากหลายขนาดให้เลือกตามแต่จุดประสงค์การใช้
งาน
สนใจสั่งซื้อได้ทั้งแบบปลีกและส่ง ในราคายุติธรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel:086-5669099
 

** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **  สอบถามราคากรุณาติดต่อ เบอร์ 086-5669099
- มีบริการจัดส่ง ต่างจังหวัด ทางระบบขนส่ง ( ขั้นต่ำในการขนส่ง 300 กิโลกรัม )
-
หากซื้อจำนวนไม่มาก เราแยกขายปลีกให้ ในจำนวนขั้นต่ำ 1 มัด ( รับเองที่โรงงาน)

 

   
เชือกขี้ม้า ขนาดเล็ก 


จำนวนขายขั้นต่ำ
=  1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **

ขนาด 3 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 260 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
ขนาด 3.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 210 เมตร
 -1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 

 

     
 
เชือกขี้ม้า ขนาดกลาง

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 4 mm  
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 130 เมตร
 -
1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม
 
ขนาด 5 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 70 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
 
ขนาด 6 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 60 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
 
ขนาด 7 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 50 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
 
ขนาด 8 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 40 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
 

 

     
 
เชือกขี้ม้า ขนาดใหญ่

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 9 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 20 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 3 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 29 กิโลกรัม
 
ขนาด 10 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 18 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 3 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 32 กิโลกรัม
 
ขนาด 12 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 12 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 3 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 32 กิโลกรัม
 
ขนาด 14 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 9 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 1 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
ขนาด 16 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 7 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 1 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 28 กิโลกรัม
 
ขนาด 18 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 6 เมตร
  - 1 มัด มีจำนวน 1 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม
 

 

     
 
เชือกเล็กคละสี

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 2 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 510 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 45 กิโลกรัม
 
ขนาด 2.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 410 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 44 กิโลกรัม
 
ขนาด 3 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 260 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
ขนาด 3.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 210 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
     
 
เชือกคละสี ขนาดกลาง

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 4 mm  
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 130 เมตร
 -
1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม
 
ขนาด 5 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 70 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
 
ขนาด 6 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 60 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
 
ขนาด 7 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 50 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
 
ขนาด 8 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 40 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
 
     
 
เชือกสีแดง ขนาดเล็ก

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 2 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 510 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 45 กิโลกรัม
 
ขนาด 2.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 410 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 44 กิโลกรัม
 
ขนาด 3 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 260 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
ขนาด 3.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 210 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
     
 
เชือกสีแดง ขนาดกลาง

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 4 mm  
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 130 เมตร
 -
1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม
 
ขนาด 5 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 70 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
 
ขนาด 6 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 60 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
 
ขนาด 7 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 50 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
 
ขนาด 8 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 40 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
 

 

     
 
เชือกสีเขียว ขนาดเล็ก

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 2 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 510 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 45 กิโลกรัม
 
ขนาด 2.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 410 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 44 กิโลกรัม
 
ขนาด 3 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 260 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
ขนาด 3.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 210 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
     
 
เชือกสีเขียว ขนาดกลาง

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 4 mm  
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 130 เมตร
 -
1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม
 
ขนาด 5 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 70 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
 
ขนาด 6 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 60 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
 
ขนาด 7 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 50 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
 
ขนาด 8 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 40 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
 

 

     
 
เชือกสีน้ำเงิน ขนาดเล็ก

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 2 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 510 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 45 กิโลกรัม
 
ขนาด 2.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 410 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 50 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 44 กิโลกรัม
 
ขนาด 3 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 260 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
ขนาด 3.5 mm  - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 210 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5
0 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
 
     
 
เชือกสีน้ำเงิน ขนาดกลาง

จำนวนขายขั้นต่ำ =
 1 มัด
** จำหน่าย คิดราคาเป็นกิโลกรัม **
ขนาด 4 mm  
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 130 เมตร
 -
1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม
 
ขนาด 5 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 70 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
 
ขนาด 6 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 60 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 5 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
 
ขนาด 7 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 50 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
 
ขนาด 8 mm
 
 - น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  ความยาว = 40 เมตร
 - 1 มัด มีจำนวน 4 ลูก
 - 1 มัด น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
 
     
 
เชือกตัดคละสี ขนาดเล็กขนาด 4
x4  
ขนาด
4x5
ขนาด
5x4
ขนาด
6x5