หจก แสงวัฒนาพลาสติก
(หยู่หลี ) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ 2510 โดยได้นำเดินธุรกิจในการผลิตเชือกพลาสติกสังเคราะห์ ภายใต้แบรนด์สินค้า "ตรากิเลนคู่"ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งเน้นในการดำเนินการเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคายุติธรรม

เรามุ่งกระทำการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอโดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุดพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี

ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าของเราให้มีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพในตัวสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ จนเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนทั่วไป ในการเลือกใช้สินค้าเชือกพลาสติกจากทางเรา